Meie privaatsuspoliitika

Meie privaatsuspoliitika

Käesolevad privaatsustingimused kehtivad alates 01.01.2023.

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

MTÜ Kunstiloomus kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

- veebilehe külastatavuse statistika – Informatsioon Teie veebibrauseri ja IP-aadressi kohta

Isikuandmete kasutamine


MTÜ Kunstiloomus kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine.

Isikuandmete jagamine

MTÜ Kunstiloomus on kohustatud Teie isikuandmed avaldama, kui seda nõuab seadus. 

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

MTÜ Kunstiloomus säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

  • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@moekunstikino.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.